Táborníci z Kančí strže, z. s.

Online přihláška na tábor

Po řádném vyplnění a odeslání přihlášky na tábor obdržíte email s odkazem pro potvrzení. Po kontrole údajů v emailu potvrďte danou přihlášku.

Všechna pole jsou povinné, až na označená pole jako nepovinné.

Vyberte turnus

Údaje o dítěti

Rodné číslo BEZ LOMÍTKA, např. 9905051234
Adresa trvalého pobytu dítěte
Pouze ulice s číslem popisným, např. Pražská 1
PSČ bez mezery, např. 67801
Další údaje o dítěti
Vyplňte informace o zdravotním stavu dítěte. Jaké má nemoci, alergie, fobie, psychické a fyzické indispozice, jaké užívá léky.
Pokud nic, nechte prázdné.
Vyplňte alergie na potraviny, případně, co dítě nejí.
Pokud nic, nechte prázdné.
Uveďte další požadavky a připomínky např. na ubytování, zvláštní dohled... Uveďte i pokud máte jako člen spolku nárok na slevu.
Pokud nic, nechte prázdné.