Táborníci z Kančí strže

„V srdci zůstaň Šlakem mizerným!“

Kdo jsme

Táborníci z Kančí strže jespolek, který je veden od roku 2016 pod spisovou značkou L 21247 u Krajskéhosoudu v Brně, dostal identifikační číslo (IČO) 047 88 478.

Spolek byl založen v roce 2015vedoucími a instruktory s mnohaletými zkušenostmi s prací s dětmi a zájmem otuto práci. My, co spolek vedeme, víme, co nás k tomu přimělo. Vzpomeňme všakalespoň na to, že tento rok, kdy jsme přišli o tábořiště, které jsme s láskouléta budovali, mohl být pro řadu z nás po čtrnácti letech také prvním rokem beztábora.

Kdo ví, co bychom dnes všichnidělali, jestli bychom se ještě vůbec vídali, kdyby se pět lidí, pardon, Šlaků,nerozhodlo, že by jim tábor neskutečně chyběl a rozhodlo se vrhnout do vodzcela neprobádaných, do založení občanského sdružení, abychom mohli nadálepokračovat v pořádání táborů.

Nechť tedy velký Manitoublahovolně shlíží na zakládající členy – Velkého Výra, Kopajícího Ptáka,Mekverku, Běžícího Vlka a Malého Bobra, kteří spolek založili, rozjeli auspořádali jeho první akci.

Onou první akci se stal včervenci 2015 letní dětský tábor – Ztracené paměti Šlakůtského národa, kteréžtotéma bylo jakýmsi úsměvným ohlédnutím za naší táborovou minulostí, kdy běhemčasu vzniklo nejen naše tradiční oslovení – Šlak, ale spousta dalších ryze„našich“ šlakáren a zvyklostí. K velkému zadostučinění nás všech, tehdejšíchčlenů, skončil tábor stejně jako předešlé roky úspěchem u účastníků i jejichrodičů.

Táborníci z Kančí strže sdružujílidi se zájmem o smysluplné využití volného času a lidi odhodlané tyto aktivitypro děti organizovat. Členy spojuje, vedle silného přátelství, společný zájem oaktivity v přírodě, podobná povaha a zájmy odrážející se v činnosti celého sdružení.Přesto že v současné době jsou naše možnosti poněkud omezené, jsme rádi, žealespoň na táboře můžeme ukázat dětem, ale i komukoliv jinému, kdo má zájem,široké spektrum možností, které mohou vyplnit jejich volný čas dalekorozumněji, ale i příjemněji, než televize, počítač a jiné, dnes tak oblíbenévěci.

Stěžejním cílem Táborníků je všakzbudování nového a především vlastního tábořiště, které by sloužilo nejen khlavní činnosti, tedy pořádání táborů, ale kde by naši členové mohli projevitkreativně své nadání pro pořádání mnohých jiných akcí pro děti, rodiče aširokou veřejnost.

12. 02. 2022 17:02