Táborníci z Kančí strže

„V srdci zůstaň Šlakem mizerným!“

Informace o vybraném turnusu

Název turnusu Letní tábor 2022
Téma turnusu Válka Rhulů II.
Termín konání 2. 7. 2022 - 16. 7. 2022 14 dnů
Místo konání Tábořiště Krkatá bába, Lubě 679 21
Naplněnost turnus 43/50 Volných míst: 7
Hlavní vedoucí Roman Komárek
Cena 4900 Kč
Doba rezervace
Doba splatnosti rezervace (zálohy) je nastavena na 14 dnů od data schválení přihlášky (zařazení do turnusu).
Doba splatnosti
Doba splatnosti účastnického poplatku je nastavena na 30 dnů od data schválení přihlášky (zařazení do turnusu).

Doba rezervace a doba splatnosti se vypočítává od data schválení přihlášky hlavním vedoucím turnusu. Konkrétní data uvidíte v náhledu přihlášky kdykoli na webu (po schválení).

Dobu splatnosti a dobu rezervace je možno individuálně upravit dle potřeb po dohodě s hlavním vedoucím turnusu.

Pokud je přihláška schválena v kratší než uvedené doby turnusu, jsou obě doby automaticky nastaveny na den zahájení tábora.

Motivace k příběhu

Na letním táboře 2022 budeme pokračovat válkou s Rhuly. Připravujeme pro Vás výstřižek z DVD videa z roku 2009, kdy jsme sehráli první část příběhu.

Přihláška na turnus letního tábora

Pole označená * jsou povinná.

Informace o dítěti

Bydliště dítěte


Zákonný zástupce

Osoba vyplňující přihlášku!

Druhý zákonný zástupce

Druhý zákonný zástupce není vyžadován.

Další informace

Další informace nejsou vyžadovány.