Táborníci z Kančí strže

„V srdci zůstaň Šlakem mizerným!“

Informace o vybraném turnusu

Název turnusu Letní tábor 2023
Téma turnusu Testament náčelníka Hromového Ptáka
Termín konání 1. 7. 2023 - 15. 7. 2023 14 dnů
Místo konání Tábořiště Krkatá bába, Lubě 679 21
Naplněnost turnus 38/50 Volných míst: 12
Hlavní vedoucí Roman Komárek
Cena 5100 Kč
Doba rezervace
Doba splatnosti rezervace (zálohy) je nastavena na 14 dnů od data schválení přihlášky (zařazení do turnusu).
Doba splatnosti
Doba splatnosti účastnického poplatku je nastavena na 30 dnů od data schválení přihlášky (zařazení do turnusu).

Doba rezervace a doba splatnosti se vypočítává od data schválení přihlášky hlavním vedoucím turnusu. Konkrétní data uvidíte v náhledu přihlášky kdykoli na webu (po schválení).

Dobu splatnosti a dobu rezervace je možno individuálně upravit dle potřeb po dohodě s hlavním vedoucím turnusu.

Pokud je přihláška schválena v kratší než uvedené doby turnusu, jsou obě doby automaticky nastaveny na den zahájení tábora.

Motivace k příběhu

Přihláška na turnus letního tábora

Pole označená * jsou povinná.

Informace o dítěti

Bydliště dítěte


Zákonný zástupce

Osoba vyplňující přihlášku!

Druhý zákonný zástupce

Druhý zákonný zástupce není vyžadován.

Další informace

Další informace nejsou vyžadovány.