Táborníci z Kančí strže

„V srdci zůstaň Šlakem mizerným!“

Struktura a dokumenty

Spolek se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Dále jej v souladu s tímto zákonem upravují stanovy spolku takto:

  • nejvyšším (rozhodujícím) orgánem spolku je nejvyšší rada
  • statutárními orgány spolku jsou: předseda, hospodář a jednatel
  • dalšími orgány spolku jsou: spolková rada a členská schůze

Informace o výše uvedených strukturách a jejich popis činnosti jakož i práva a povinnosti naleznete se všemi dalšími informacemi ve stanovách spolku, které jsou součástí sbírky listin ve veřejném rejstříku.

Struktura spolku

Předseda spolku - Roman Komárek
Hospodář spolku - Michaela Nováková, DiS
Jednatelka spolku

Nejvyšší rada

  • Roman Komárek
  • Veronika Novotná, DiS
  • Michaela Nováková, DiS
  • Martin Kuchař
  • Roman Kopáček
21. 07. 2022 21:07