Táborníci z Kančí strže

„V srdci zůstaň Šlakem mizerným!“

Struktura a dokumenty

Spolek se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Dále jej v souladu s tímto zákonem upravují stanovy spolku takto:

 • nejvyšším (rozhodujícím) orgánem spolku je nejvyšší rada
 • statutárními orgány spolku jsou: předseda, hospodář a jednatel
 • dalšími orgány spolku jsou: spolková rada a členská schůze

Informace o výše uvedených strukturách a jejich popis činnosti jakož i práva a povinnosti naleznete se všemi dalšími informacemi ve stanovách spolku, které jsou součástí sbírky listin ve veřejném rejstříku.

Struktura spolku

Předseda spolku - Roman Komárek
Hospodář spolku - Michaela Nováková, DiS
Jednatelka spolku - Veronika Novotná, DiS
Správce spolku - Petr Slouka
Právnička spolku - Mgr. Aneta Mančíková

Nejvyšší rada
 • Roman Komárek
 • Veronika Novotná, DiS
 • Miroslav Novák
 • Petr Slouka
 • Michaela Nováková, DiS
 • Martin Kuchař
 • Roman Kopáček
Spolková rada
 • Nikola Komárková
 • Zuzana Hanušková
 • Jakub Hanuška
 • Josef Klosowicz
 • Natálie Petýrková
 • Sabina Janků
 • Pavel Šlajch
Členská schůze

Členská schůze je tvořena všemi členy spolku.

12. 02. 2022 17:02