Táborníci z Kančí strže

„V srdci zůstaň Šlakem mizerným!“

Jak se stát instruktorem

Chcete se stát našim instruktorem? Chcete se podílet napřípravě celotáborové hry, ale i na dalších aktivitách souvisejících s činnostíspolku? A kdo se vlastně instruktorem můžete stát?

Přestože to může být kdokoli zvenčí, kdo splňuje jistépožadavky, u našeho sdružení upřednostňujeme doplňování táborového personálupředevším z vlastních řad, tedy dospívajících Šlaků. To ovšem u některýchjedinců vyvolává pocit, že tento post je dán automaticky, po absolvováníněkolika let tábora a následném vyřazení ze stavu dětí v 15-ti letech. Protožeje však tento dojem veskrze mylný, rozhodli jsme se vám zhruba nastínit, nazákladě čeho vlastně nové instruktory vybíráme.

Tak především, vedení samozřejmě zná každého Šlaka, jehozásluhy i prohřešky po celou dobu, kdy tábor navštěvuje. Velmi bedlivě je paksledováno, kdo a jak spolupracuje se svým týmem i s vedením tábora. Tedy, jakdokáže organizovat práci týmu a jestli hraje férově dle pravidel i za cenuprohry. Zdali, a to je velmi důležité, umí do her zapojit mladší spoluhráče,bere ohled na jejich fyzické i rozumové možnosti a umí je podpořit a pomocijim. Jestli je zodpovědný, spolehlivý a samostatný. Naprosto ideální je, pokudsi takovým jednáním u svých vrstevníků sjedná respekt, jelikož ne každý má darvrozené autority. Nejdůležitějším hlediskem je však to, že má SRDCE na správnémmístě a má rád tábor, táboření jako takové a táborníky.

Nikdo nemůže být samozřejmě dokonalý ve všem, nikdo z násnení stejný. A koneckonců, chtít něco takového by bylo přinejmenším kontraproduktivní.V táborovém kolektivu je zapotřebí lidiček různých kvalit a různých dovedností,kteří se navzájem doplňují.

Instruktorem se tedy může chtít stát kdokoliv, VELKÁ RADA sivšak kandidáty pečlivě vybírá, protože si musíme být jistí, že vybraný Šlakdokáže zvládnout povinnosti, které jsou instruktorovi přiděleny. Poziceinstruktora je tedy jakousi odměnou a ctí, pro vybraného Šlaka, proto neníudělována zadarmo.

Takže chcete se stát instruktorem? Tak buďte doslovanejlepší z nejlepších. Pokud se budete snažit takoví být, můžete společně snámi poznat a těšit se z radostí, které tábor přináší.

12. 02. 2022 17:02